Χρήση Οξυγόνου Έκτακτης Ανάγκης

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Ασύγχρονη εκπαίδευση (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Είναι διάρκειας 4 ωρών εφόσον πραγματοποιηθεί στην τάξη και η πιστοποίησή του έχει 2ετή ισχύ.

 

Στο πρόγραμμα διδάσκονται οι όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και δεξιότητες για την Διαχείριση του Ιατρικού Οξυγόνου. Το Ιατρικό Οξυγόνο στις Πρώτες Βοήθειες παρέχεται σε πλήθος περιπτώσεων σοβαρών ασθενειών και τραυματισμών.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην σωστή εκμάθηση της χρήσης του, ώστε να μπορούμε να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση ενός ασθενή ή τραυματία, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσής του.

Στο πρόγραμμα διδάσκονται:

  • Χρήση Οξυγόνου Σε Επείγοντα Περιστατικά
  • Ενσωματώνοντας Τη Χρήση Οξυγόνου Έκτακτης Ανάγκης
  • Συστήματα Παράδοσης
  • Χρήση Παλμικού Οξύμετρου
  • Παροχή Οξυγόνου Σε Ασθενή Που Δεν Αναπνέει
  • Παροχή Οξυγόνου Σε Ασθενή Που Αναπνέει
  • Τι Να Προσέχετε Μετά Τη Χρήση
  • Μέτρα Ασφαλείας

Date:

Tags: