Ομάδες Διάσωσης Στο Χώρο Εργασίας

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Ασύγχρονη εκπαίδευση (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Το πρόγραμμα αφορά την εκπαίδευση και τη δημιουργία Ομάδων Διάσωσης στο χώρο εργασίας. Το πρόγραμμα, στο τελικό του στάδιο είναι διάρκειας 63 ωρών.

Χωρίζεται σε τρία επίπεδα από 21 ώρες το καθένα και το κάθε επίπεδο είναι ανεξάρτητο αλλά προσθετικό στο προηγούμενο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Γνωριμία με τον εξοπλισμό
  • Θέματα ασφάλειας, κινδύνων και πρώτων βοηθειών
  • Διαχείριση τραυματία και ψυχολογική υποστήριξη
  • Τεχνικές διαχείρισης διασωστικού εξοπλισμού
  • Ανέλκυση και καθέλκυση φορείου από 20 μέτρα
  • Ανέλκυση και καθέλκυση φορείου από 10 μέτρα
  • Διαχείριση τραυματία σε περιορισμένους χώρους
  • Απεγκλωβισμός τραυματία από περιορισμένο χώρο

Date:

Category:

Tags: