Βασική Διάσωση από Ύψος

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Ασύγχρονη εκπαίδευση (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Διάρκεια προγράμματος: 16 ώρες (4 ώρες θεωρία-12 ώρες πρακτική)

Η Διάσωση από ύψος αποτελεί σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης στην Εργασία σε ύψος.

Περιλαμβάνει τις τακτικές και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμοστούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που θα συμβούν σε ύψος και της Διάσωσης με χρήση σχοινιών.

«Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει προηγούμενη εκπαίδευση στο πρόγραμμα Ασφαλής Εργασία Σε Ύψος – Ekyz ή ανάλογο»

Θεματικές Ενότητες:

Date:

Category:

Tags: