Βασική εκπαίδευση Πυρασφάλειας – Πυρόσβεσης

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκμάθηση των ενεργειών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς με τα βασικά μέσα Πυρόσβεσης, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να επέμβουν άμεσα, αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε ένα ανάλογο περιστατικό.

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

 

Διάρκεια προγράμματος: 8 ώρες

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκμάθηση των ενεργειών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς με τα βασικά μέσα Πυρόσβεσης, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να επέμβουν άμεσα, αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε ένα ανάλογο περιστατικό. Οι συμμετέχοντες λαλμβάνουν ανάλογο πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 

Απευθύνεται σε: Υπεύθυνους Πυρασφάλειας, Πυρόσβεσης και Εκκένωσης χώρων, Υπεύθυνους Υγιεινής & Ασφάλειας, Τεχνικούς Ασφαλείας, Ομάδες Διάσωσης στον εργασιακό χώρο, και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να λάβει ανάλογες γνώσεις.

Θεματικές ενότητες:

Date:

Tags: