Συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Κέντρο Υποστήριξης Ζωής.

Γιατί συνεργασία με το Ε.Κ.Υ.Ζ? Γιατί είναι το μεγαλύτερο Κέντρο Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών και διάσωσης στην Ελλάδα!
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Υποστήριξης Ζωής με εμπειρία από 2003, πρωτοπόρο στη γνώση και την εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών και Διάσωσης, και έχοντας εκπαιδεύσει τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελληνική Επικράτεια και πάνω από 30.000 άτομα, παρέχει πλέον επιλογές συνεργασίας σε Ιδιώτες και Εταιρίες.
Η συνεργασία με έμπειρους και αναγνωρισμένους επαγγελματίες με τεράστια τεχνογνωσία, σας παρέχει τη δυνατότητα για συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη βασισμένη σε στέρεες αξίες. Επιλέξτε το είδος συνεργασίας που σας ενδιαφέρει και ανακαλύψτε σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για εσάς και την επιχείρηση σας!