Υπηρεσίες σε Χώρους Εργασίας

Το ΕΚΥΖ, με επιτυχή πορεία από το 2003 και δίπλα στις επιχειρήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, δίνει πλέον ολοκληρωμένες λύσεις με επιπλέον Υπηρεσίες σε Βιομηχανικούς Χώρους ,όπως του Γιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας. Σε συνεργασία με τους καλύτερους επαγγελματίες, κάθε επιχείρηση και κάθε βιομηχανία, μπορεί να έχει τον δικό της σύμβουλο ή συνεργάτη ώστε να καλύψει πλήρως κάθε της ανάγκη.