Απαιτούμενα υλικά των χώρων Πρώτων Βοηθειών και των φαρμακείων στους χώρους εργασίας

Τα περιεχόμενα του κιτ πρώτων βοηθειών σας πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στον τύπο της εργασίας που κάνετε και στον αριθμό των εργαζομένων στο χώρο, αλλά υπάρχουν ορισμένα υλικά που πρέπει να περιέχει κάθε κουτί πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με τη νομοθεσία. ΦΕΚ 2562/Β/11.10.2013

Η διασφάλιση επαρκών χώρων πρώτων βοηθειών και φαρμακείων στους χώρους εργασίας είναι σημαντική για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των εργαζομένων. Οι ακριβείς απαιτήσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και τους κανονισμούς, αλλά γενικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

Χώροι Πρώτων Βοηθειών:

  1. Κατάλληλος Χώρος: Διαμορφωμένος και ευαίσθητος χώρος πρώτων βοηθειών με ευκολία πρόσβασης για όλους τους εργαζομένους.
  2. Κιτ Πρώτων Βοηθειών: Περιλαμβάνει βασικά είδη πρώτων βοηθειών, όπως επίθεματα, αντισηπτικά, αντισηπτικές σαλιγκάρες, γάζες, ελαστικά επίθεματα, ψαλίδια, θερμόμετρο, αναλυτική λίστα των περιεχομένων.
  3. Σήμανση: Εμφανής σήμανση για να δείχνει τη θέση του χώρου πρώτων βοηθειών.

Φαρμακείο:

  1. Κατάλληλος Χώρος: Διαμορφωμένο φαρμακείο με κλείδωμα ή άλλον τρόπο ελέγχου πρόσβασης.
  2. Εξοπλισμός: Περιλαμβάνει φάρμακα που είναι επιτρεπτά στον εργασιακό χώρο, καθώς και ιατρικό εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έκτακτες καταστάσεις.
  3. Οδηγίες και Ετικέτες: Οδηγίες χρήσης για τα φάρμακα και ετικέτες με πληροφορίες για την ασφαλή αποθήκευση και χρήση.
  4. Κατάλληλες Συνθήκες: Φροντίζεται η διατήρηση των σωστών συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας για τα φάρμακα που απαιτούν ειδικές συνθήκες αποθήκευσης.

Επιπλέον, σημαντικό είναι να υπάρχει εκπαίδευση των εργαζομένων για τη χρήση του εξοπλισμού και τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων υγείας. Επιπλέον, τα φαρμακεία και οι χώροι πρώτων βοηθειών πρέπει να τηρούν τις τοπικές και εθνικές κανονιστικές απαιτήσεις.