Βράβευση του ΕΚΥΖ με το χρυσό βραβείο MANUFACTURING EXCELLENCE AWARDS 2023

Η βράβευση του ΕΚΥΖ με το χρυσό βραβείο στα MANUFACTURING EXCELLENCE AWARDS 2023 αποτελεί μια εξαιρετική αναγνώριση της υψηλής ποιότητας και της αριστείας που επιδεικνύει στον τομέα των πρώτων βοηθειών. Αυτό το επιβλητικό επίτευγμα δείχνει τη δέσμευση και τη συνεχή προσπάθεια του ΕΚΥΖ για την υπερέχουσα ποιότητα και την καινοτομία στην διαδικασία υποστήριξης των LifeSpots .

Το χρυσό βραβείο αντικατοπτρίζει όχι μόνο την εξαιρετική απόδοση του ΕΚΥΖ, αλλά και την ηγετική του θέση στον κλάδο. Αποτελεί αναγνώριση της επιτυχημένης υιοθέτησης και εφαρμογής κορυφαίων πρακτικών και τεχνολογιών στον τομέα της υποστήριξης με το πρόγραμμα LifeSpots Rescue Services®, ενισχύοντας το κύρος και τη φήμη του ΕΚΥΖ ως ηγέτη στον χώρο.

Η βράβευση αυτή αντιπροσωπεύει επίσης την αναγνώριση της ανθρώπινης εργασίας, του συνεχούς επενδυτικού κλίματος και της καινοτομίας που έχουν ενσωματώσει στη λειτουργία τους. Είναι ένα σημαντικό επίτευγμα που αναδεικνύει το ΕΚΥΖ ως πρωτοπόρο στον κλάδο και υπογραμμίζει τη συνεχή δέσμευσή του για υψηλή ποιότητα και αριστεία στον τομέα της υγείας και των πρώτων βοηθειών.