Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών

Η Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών (Emergency Preparedness) είναι ένας σημαντικός τομέας που απαιτεί συντονισμένη δράση από τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης. Στόχος του προγράμματος είναι η σωστή προετοιμασία των εργαζομένων, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν μία έκτακτη ανάγκη που έχει προκληθεί από φυσικούς ή ανθρωπογενείς παράγοντες, προκειμένου να περιορισθούν οι καταστροφικές συνέπειες σε ανθρώπινες ζωές και υλικές ζημιές.

 

Διάρκεια προγράμματος: 8 ώρες στην Δια Ζώσης εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα διατίθεται σε:

• Webinar (Online).

• Δια Ζώσης εκπαίδευση.

• Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Θεματολογία:

Date:

Tags: