Ολοκληρωμένες Πρώτες Βοήθειες Για Ενήλικες

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες που προκύπτουν από ατυχήματα και ασθένειες εντός και εκτός χώρων εργασίας. Κατάλληλο για χώρους με υψηλή επικινδυνότητα σε σοβαρούς τραυματισμούς

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Ασύγχρονη εκπαίδευση (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).
Είναι διάρκειας 18 ωρών εφόσον πραγματοποιηθεί στην τάξη και η πιστοποίησή του έχει 2ετή ισχύ.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες που προκύπτουν από ατυχήματα και ασθένειες εντός και εκτός χώρων εργασίας. Περιλαμβάνει όλες τις δεξιότητες που πρέπει να γνωρίζει κάποιος, προκειμένου να αντιμετωπίσει σωστά και με ασφάλεια τα έκτακτα περιστατικά υγείας.

Κατάλληλο για όποιον θέλει να αποκτήσει γνώσεις πέραν τον βασικών πρώτων βοηθειών αλλά και για χώρους εργασίας με υψηλή επικινδυνότητα σε σοβαρούς τραυματισμούς.

Στο πρόγραμμα διδάσκονται:

 • Παροχέας Πρώτων Βοηθειών (Υποχρεώσεις Παροχέα Στην Εργασία)
 • Νομικά Θέματα
 • Ασφάλεια Χώρου και βασικές αρχές ατομικής προστασίας
 • Χρησιμοποιώντας Φραγμούς
 • Κλήση Επαγγελματικής Βοήθειας
 • Αιφνίδια Καρδιακή Ανακοπή
 • Δευτεροπαθής Καρδιακή Ανακοπή
 • Θωρακικές Συμπιέσεις
 • Αναπνοές Διάσωσης
 • Φροντίδα Για Καρδιακή Ανακοπή
 • Αρχική εκτίμηση μη ανταποκρινόμενου ατόμου
 • Θέση Ασφαλείας
 • Πνιγμός
 • ΚΑΡΠΑ μόνο με θωρακικές συμπιέσεις
 • Προσέγγιση πολλαπλών παροχέων στην ΚΑΡΠΑ
 • Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή
 • Πνιγμονή – Χρήση της Συσκευής Life Vac
 • Αρχική Εκτίμηση Ανταποκρινόμενου Ατόμου
 • Έλεγχος Αιμορραγίας
 • Χρήση Tourniquet
 • Χρήση Αιμοστατικών
 • Εσωτερική Αιμορραγία
 • Αναγνώριση και αντιμετώπιση Καταπληξίας
 • Εσωτερική Αιμορραγία
 • Δευτερογενής Εκτίμηση
 • Ζωτικά σημεία
 • Εγκεφαλικό
 • Άσθμα
 • Έμφραγμα
 • Μεγάλοι Μηχανισμοί Κάκωσης
 • Ακινητοποίηση ΑΜΣΣ
 • Εγκαύματα (ελαφρά – σοβαρά)
 • Λιποθυμία
 • Σπασμοί
 • Διάφοροι Τραυματισμοί (Ρινορραγία, ενσφηνωμένο αντικείμενο, Ακρωτηριασμός)
 • Τραύμα στο θώρακα
 • Τραύμα στην κοιλιακή χώρα
 • Κακώσεις άκρων
 • Σοβαρή Αλλεργική Αντίδραση-Αναφυλαξία
 • Δηλητηρίαση
 • Θερμική Εξάντληση
 • Θερμοπληξία
 • Δήγμα φιδιού
 • Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών
 • Συνεχής Εκτίμηση Και Φροντίδα
 • Συναισθηματική φόρτιση Παροχέα Πρώτων Βοηθειών

Date:

Tags: