Επείγουσα Aνταπόκριση Στο Τραύμα

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Ασύγχρονη εκπαίδευση (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Είναι διάρκειας 12 ωρών και η πιστοποίησή του έχει 2ετή ισχύ.

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους, ώστε να διαχειρίζονται σωστά τον χρόνο και να αντιμετωπίζουν σοβαρούς τραυματισμούς μέχρι την άφιξη της Εξειδικευμένης Βοήθειας.

Εστιάζει σε απλές, σωστικές παρεμβάσεις, που μπορούν να πραγματοποιηθούν στη σκηνή ενός επείγοντος περιστατικού, από μη ιατρικό εκπαιδευμένο προσωπικό.

Οι ενότητες του προγράμματος είναι:

 • Εκτίμηση περιβάλλοντος
 • Αρχική εκτίμηση και φροντίδα
  – Εκτίμηση επιπέδου συνείδησης
  – Έλεγχος αεραγωγού
  – Έλεγχος αναπνοής
  – Έλεγχος κυκλοφορικού
  – Αντιμετώπιση αιμορραγίας
  – Έκθεση στο περιβάλλον (Εκτέλεση σωματικής εκτίμησης) – (έλεγχος)
 • Ακινητοποίηση Σπονδυλικής Στήλης
 • Κακώσεις Μυοσκελετικού Συστήματος
 • Θωρακικό Τραύμα
 • Κοιλιακό Τραύμα
 • Εγκαυματικό Τραύμα
 • Συνεχής Εκτίμηση και Φροντίδα
 • Σενάρια Αντιμετώπισης Περιστατικού

Date:

Tags: