Προστασία αναπνοής σε βιομηχανικό περιβάλλον

Οι Κίνδυνοι για το αναπνευστικό σύστημα στην εργασία, το νομικό πλαίσιο για την προστασία της αναπνοής και τα κατάλληλα μέσα προστασίας είναι θέματα πρωταρχικής σημασίας στον βιομηχανικό χώρο.

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Διάρκεια προγράμματος: 3 ώρες Δια Ζώσης εκπαίδευση.

Οι Κίνδυνοι για το αναπνευστικό σύστημα στην εργασία, το νομικό πλαίσιο για την προστασία της αναπνοής και τα κατάλληλα μέσα προστασίας είναι θέματα πρωταρχικής σημασίας στον βιομηχανικό χώρο.

Θεματολογία:

Date:

Tags: