Υπηρεσίες για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και ενδυνάμωσης στελεχών και προσωπικού εταιρειών.

Το ΕΚΥΖ, με επιτυχή πορεία από το 2003 και δίπλα στις επιχειρήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, δίνει πλέον ολοκληρωμένες λύσεις με επιπλέον Υπηρεσίες σε Χώρους Εργασίας, όπως προαγωγή της ψυχικής υγείας και ενδυνάμωσης στελεχών και προσωπικού εταιρειών. Σε συνεργασία με τους καλύτερους επαγγελματίες, κάθε επιχείρηση και κάθε βιομηχανία, μπορεί να έχει τον δικό της σύμβουλο ή συνεργάτη ώστε να καλύψει πλήρως κάθε της ανάγκη.